Zapraszamy na Roztocze, poznaj Susiec

Regulamin

Email Drukuj
DROGI GOŚCIU

USZANUJ ZWYCZAJE PANUJĄCE W NASZYM DOMU

 •  DOBA TRWA OD 14 00 W DNIU PRZYJAZDU  DO 12 00 W DNIU WYJAZDU
 •  NIE PAL W POMIESZCZENIACH                                                                  
 •  ROZLICZ POBYT W DNIU PRZYJAZDU
 •  SKRACAJĄĆ POBYT NIE Z NASZEJ WINY  PONOSISZ CAŁKOWITY, UZGODNIONY WCZEŚNIEJ KOSZT REZERWACJI
 •  USZANUJ PRAWO DO WYPOCZYNKU i CISZY NOCNEJ  INNYCH MIESZKAŃCÓW
 •  PRYWATNYCH GOŚCI PRZYJMUJ TYLKO PO  WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z GOSPODARZAMI
 •  ZGŁOŚ USTERKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU KWATERY
 •  ZA ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA  WYPOSAŻENIA POWSTAŁE Z WINY TWOJEJ LUB ODWIEDZAJĄCYCH CIĘ OSÓB PONOSISZ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ
 •  OPUSZCZAJĄC POKÓJ KAŻDORAZOWO SPRAWDŹ OKNA I ZAMKNIJ DRZWI NA KLUCZ.
 •  NIE PONOSIMY  ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO I SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE W ZAKRESIE MIEJSCA POSTOJU SAMOCHODU ORAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KWATERY
 •  PRZEPRASZAMY ALE NIE PRZYJMUJEMY ZWIERZĄT

 

Zapraszamy

...poczuj jak odpoczywa się na Roztoczu…