Zapraszamy na Roztocze, poznaj Susiec

Atrakcje w regionie

Email Drukuj
Główną atrakcją Suśca jest niewątpliwie jeden z najpiękniejszych rezerwatów w Polsce -Rezerwat „Nad Tanwią” położony na wysokości 235 m.n.p.m. na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Niewątpliwie największą osobliwością jest tu ciąg 24 progów powstałych w skalistym korycie, na zaledwie 200 metrowym zakolu Tanwi w Rebizantach. Największy z nich będący pomnikiem przyrody znajduje się w pobliżu Suśca w sąsiedztwie rezerwatu na rzece Jeleń i ma około 1,5 m. wysokości.

W rozwidleniu  Tanwi i Jelenia znajduje się  położone na wysokości 246 m.n.p.m. najwyższe wzniesienie na terenie rezerwatu „Nad Tanwią”- zwane  Zamczyskiem. Jest to wał ziemny o wysokości sięgającej 1 m stanowiący  pozostałość po wielkim wczesnośredniowiecznym grodzisku, pochodzącym jeszcze sprzed XIII wieku. Prawdopodobnie miejsce to nie było stale zamieszkane, służyło jedynie  za schronienie w czasie najazdów nieprzyjaciół dla okolicznych mieszkańców. Wiąże się z nim również ciekawa legenda o rycerzu Gołdapie i pięknej Tanewie. Według niej na wzniesieniu zwanym obecnie ‘’ zamczyskiem’’ lub ‘’ kościółkiem’’  stał  w średniowieczu zamek, który wzniósł rycerz Gołdap. Miał jedną, bardzo urodziwą córkę- Tanewę. Podczas nieobecności  Gołdapa, dowiedzieli się o niej tatarscy najeźdźcy i oblegli zamek. Broniono go dzielnie. Tatarzy wyłapali jednak zamkowe gołębie, przyczepili do ich nóg tlące się huby i wypuścili je. Gołębie wywołały pożar, którego nie udało się już opanować. Dumna Tanewa skoczyła z wysokiej wieży na skały wybierając śmierć niż niewolę. Zrozpaczony  Gołdap podobno  zburzył gród, a resztę życia spędził w samotności  . Pobliska  rzeka do dziś nosi nazwę  Tanew.

W XVII wieku na terenie grodziska pobudowano drewnianą cerkiew unicką pod wezwaniem św. Bazylego, obok której znajdował się cmentarz. W XVIII wieku bazylianie opuścili klasztor, a cerkiew przejął kościół rzymsko-katolicki. W okresie II wojny światowej na opisywanym  wzgórzu w lesie chronili się partyzanci. W latach 1942-44 sprawowano tu msze święte, odprawiane przez księdza kapelana Edwarda Kołusza. Upamiętniają to krzyże” oraz pomnik. Obecnie  wzgórze porasta las jodłowo-świerkowy a w  okolice tego ciekawego miejsca prowadzi boczna droga szlaku turystycznego- historycznego.

Rezerwat torfowiskowy „Nowiny” jest kolejnym  rezerwatem  leżącym na terenie gminy Susiec, w miejscowości Nowiny. Obejmuje szereg niewielkich, bardzo płytkich jeziorek, otoczonych pasmem torfowisk  i  młodych  lasów sosnowych.

Następny rezerwat krajobrazowo-leśny nosi nazwę „Czartowe Pole”. Został utworzony w 1958 roku i zajmuje powierzchnię 26,66 ha. Charakteryzuje go malowniczo ukształtowany odcinek doliny potoku Sopot z pięknymi wodospadami odmiennymi od tych w rezerwacie „na Tanwią”. Nieregularne i bardzo silnie „postrzępione” w dolinach porośnięte lasami łęgowymi.

We wschodniej części rezerwatu znajdują się ruiny budynków z kamienia wapiennego. Są to pozostałości dużych niegdyś zakładów przemysłowych Ordynacji Zamojskiej- papierni i hamerni .

W okolicach Suśca, znajduje się również wiele obiektów historycznych upamiętniających miejsca obozów hitlerowskich, a także cmentarzy i pomników żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Takim miejscem jest cmentarz ofiar hitlerowskich w Osuchach. Na uwagę zasługuje również miejsce pamięci narodowej w Błudku, gdzie mieścił się obóz zagłady, w którym więziono żołnierzy Armii Krajowej. Obok cmentarza umiejscowiony został niewielki, kamienny pomnik. Innym  miejscem pamięci poległych jest cmentarz kryjący prochy żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. mieszczący się w Łosińcu i w Paarach.

Na uwagę zasługuje także kościół parafialny  pod  wezwaniem  św. Jana Nepomucena wzniesiony w latach 1862-1868.Część jego wyposażenia pochodzi z cerkwi unickiej znajdującej się kiedyś na pobliskim wzniesieniu „Kościółek”. Kościół  obecnie został odnowiony .Przywrócono mu dawną świetność głównie za sprawą renowacji  barokowego ołtarza. Również znajdująca się na placu kościelnym  drewniana ,budowana na planie czworoboku dzwonnica  - cieszy się zainteresowaniem turystów.

Specyficzny charakter Susiec zawdzięcza obecności wielu przydrożnych wapiennych figurek świętych przy których odprawiane są czasami okolicznościowe nabożeństwa. Wzbudza to ogromne zainteresowanie i podziw gości, których zadziwia nie jednokrotnie tak jawne manifestowanie kultu wyznawanej religii. Chętnie odwiedzany jest również drewniany młyn wodny zbudowany w 1925 roku i sąsiadujący z nim  malowniczy staw zw.’’ Morskim okiem”.